Reisvoorwaarden


van de Stichting Boreas Reizen (verder genoemd: Boreas )

Aanmelden

De reissom is per persoon en op basis van een tweepersoonskamer (er is toeslag voor een éénpersoonskamer). Wie individueel boekt voor een tweepersoonskamer moet er rekening mee houden dat hieraan alleen kan worden voldaan, indien er  sprake is van een even aantal deelnemers met dezelfde wens. Bij een oneven aantal kan het zijn, dat de een éénpersoonskamertoeslag in rekening gebracht moet worden aan de persoon die zich het laatst aanmeldt. De volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier is beslissend. (geef U dus tijdig op...)

Overeenkomst

 Annuleren

Annuleren van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bevestigd te worden. De datum van het poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering.

Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

Verzekeringen:

Een ziekteverzekering en een eigen reisongevallen/bagageverzekering (die gelden in het land van bestemmingen) en ook een annuleringsverzekering, zijn verplicht.
(deze laatste kunt u afsluiten met de bevestigingsbrief van uw aanmelding)

Let op: Zorg dat U het polisnummer en het alarmnummer van uw ziekte- en reisverzekering mee op reis neemt, zodat er in geval van nood snel contact opgenomen kan worden.